NABÓR DO AKCELERATORA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

Do 16 maja b.r. trwa nabór młodych przedsiębiorców z sektora audiowizualnego do programu pilotażowego Akcelerator KIPA, organizowanego przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych. Celem projektu jest budowa i koordynacja profesjonalnego centrum informacyjno-kompetencyjnego służącego zwiększeniu dynamiki rozwoju małych, niezależnych firm. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czym jest Akcelerator KIPA

Projektma charakter ogólnopolski i oparty jest na zasadzie mentoringu, partnerskich relacji i pracy zespołowej. Ten nowatorski program z pogranicza kultury i biznesu umożliwia interdyscyplinarny transfer wiedzy oraz stymulację rozwoju młodych przedsiębiorców z sektora audiowizualnego w celu zwiększenia ich konkurencyjności na rynku. Jego głównym założeniem jest wielostronne merytoryczne i metodyczne wsparcie uczestników oraz stworzenie centrum wymiany „know-how” w trakcie zorganizowanego cyklu spotkań. Każdy uczestnik Akceleratora KIPA będzie miał możliwość korzystania z doradztwa w zakresie prawa autorskiego, prawa pracy, finansów i zarządzania. Mentoringiem objęte zostaną obszary nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych oraz sfery biznesowe i marketingowe, promocja i dystrybucja. Kierownikiem projektu Akceleratora jest Alicja Grawon-Jaksik, Dyrektor Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych.

Dla kogo jest ten program?

Akcelerator KIPA przeznaczony jest dla niezależnych przedsiębiorców do ukończenia 30-ego roku życia związanych z branżą kreatywną (w szczególności audiowizualną) lub osób fizycznych wchodzących na rynek pracy, tj. absolwentów i studentów V roku szkół artystycznych, ze  szczególnym uwzględnieniem tych, którzy prowadzą lub planują założenie swojej firmy.

Zarys programowy

Projekt składa się z 3 głównych komponentów:

- budowanie kompetencji i sieci kontaktów biznesowych w trakcie cyklu 6 spotkań warsztatowych (poza siedzibą KIPA), z których część zostanie zrealizowana według opracowanego przez Izbę harmonogramu, natomiast pozostałe będą odpowiedzią na projekty i propozycje zgłaszane przez uczestników Akceleratora;

- mentoring – każdy uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z wybranym specjalistą;

- networking­ ­- nawiązywanie kontaktów branżowych z doświadczonymi przedstawicielami sektora AV w ramach comiesięcznych spotkań w siedzibie KIPA, podczas których uczestnicy spotkają się z sekcjami zrzeszonymi w Izbie, w tym z Sekcją Młodych Producentów, Sekcją Regionalnych Funduszy Filmowych, Sekcją Producentów Dokumentalnych i członkami Zarządu KIPA. Kontakty te nie tylko umożliwią poznanie branży audiowizualnej "od kuchni", lecz przede wszystkim stworzą uczestnikom realną szansę na nawiązanie przyszłej współpracy.

Harmonogram

20 kwietnia 2017 – Rozpoczęcie rekrutacji 16 maja 2017 – Zakończenie rekrutacji 21 maja 2017 – Poinformowanie wybranych uczestników 25 maja 2017 – Początek programu akceleracyjnego 31 grudnia 2017 – Zakończenie programu akceleracyjnego

Spotkanie organizacyjne odbędzie się  w czwartek, 25 maja b.r. o godz. 11:00 w siedzibie KIPA przy ul. Chełmskiej 21 b. 28c w Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące m.in. selekcji kandydatów oraz warunków i kosztu uczestnictwa (w tym formularz zgłoszeniowy do pobrania), dostępne są pod linkiem: www.kipa.pl 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorami Akceleratora -Aleksandrą Kapłon (aleksandra.kaplon@kipa.pl) oraz Maciejem Dopierałą (maciej.dopierala@kipa.pl).

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych od ponad 15. lat buduje i integruje przedsiębiorców, aby tworzyć lepsze warunki prowadzenia biznesu w polskiej branży audiowizualnej. Jest jedyną tego typu organizacją na rynku i jedną z największych organizacji otoczenia biznesu w Polsce, zrzeszającą ponad 140 podmiotów. Pomaga wzmacniać ich konkurencyjność i innowacyjność w biznesie, a przede wszystkim chroni interesy gospodarcze i ekonomiczne producentów zgodnie z przyjętą zasadą Razem tworzymy silną branżę.

PROJEKT DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO