Filip Marczewski

ur. 1974. Studiował na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Reżyserii PWSFTViT w Łodzi. Autor filmów dokumentalnych Bieda‑ziemia (2004), Jeanet i Raul (2005), i fabularnych Cyrano (2004), Melodramat (2005). Laureat wielu nagród festiwalowych, m.in. w Barcelonie, Berlinie, Brukseli, Kijowie, Moskwie, Pradze, Rio de Janeiro, St. Louis, Zimbabwe, Cieszynie, Kazimierzu nad Wisłą, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.