Alma Asuai

Ukończyła studia w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pisze prace magisterską na kierunku literatura i kultura polska w kontekście europejskim i światowym. Współpracowała z Instytutem Sztuki Filmowej, Teatrem Dramatycznym miasta stołecznego Warszawy oraz z Festiwalem Filmu i Sztuki Dwa Brzegi.