Agnieszka Zwiefka

Przez ponad 12 lat współpracowała z TVP jako autorka wielu nagradzanych programów telewizyjnych i krótkich form dokumentalnych. W 2007 uzyskała stopień naukowy doktora i od tej pory pracuje jako wykładowca dziennikarstwa telewizyjnego i filmu interaktywnego na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2010 rou założyła firmę produckyjną Chilli Productions, która obecnie zajmuje się produkcją kreatywnych filmów dokumentalnych. Ze swoimi projektami dokumentalnymi uczestniczyła w warsztatach Dragon Forum, ESoDoc i DOK.Incubator. Reżyser filmów "Albert Cinema" (2013) i "Królowa Ciszy" (2014).