Viktoria Marinov

reżyserka polsko-bułgarskiego, urodzona w Łodzi 29 marca 1980 roku, ukończyła reżyserię filmową oraz opertorstwo na Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej w Sofii.