ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU ANIDOX: RESIDENCY

Już tylko do 16 listopada można zgłaszać się do udziału w programie rezydencji artystycznej AniDox. Organizatorem programu jest duński Animation Workshop.

AniDox Residency to program wspierający produkcję animowanych dokumentalnych filmów krótkometrażowych.  Organizowany od 2014 roku AniDox  jest częścią Open Workshop – programu rezydencji, warsztatów i spotkań produkcyjnych organizowanych wspólnie przez Duński Instytut Filmowy, Viborg Kommune oraz fundusze regionalne Centralnej i północnej Danii.

Do udziału w projekcie zostanie zaproszony jeden twórca. Animation Workshop zajmie się produkcją, udostępni studio oraz zapewni zwycięskiemu projektowi pełne wsparcie produkcyjne i finansowe (około 33.000 euro). Produkcja zwycięskiego projektu rozpocznie się w styczniu przyszłego roku, a film będzie miał premierę w styczniu 2017 roku. Do udziału w programie mogą zgłaszać się twórcy niezależnie od kraju pochodzenia. 

Zgłoszenia można przesyłać przez formularz dostępny tutaj

Do zgłoszenia należy załączyć CV, opis projektu, plan finansowania, budżet, harmonogram i plan dystrybucji w pliku PDF. Dodatkowo do zgłoszenia można dołączyć także listy intencyjne oraz inne dokumenty, które mogą wpłynąć na pozytywną ocenę projektu. Pliki i materiały wizualne można przesłać w formie linków online.

Więcej informacji na temat zgłoszeń można znaleźć na stronie organizatora