RUSZYŁY ZGŁOSZENIA NA WARSZTATY ESODOC 2019

Do 8-ego lutego można zgłaszać projekty na warsztaty European Social Documentary. ESoDoc 2019 przeznaczone są dla twórców i producentów filmów dokumentalnych, przedstawicieli nowych mediów oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych tematyką społeczną.

Warsztaty European Social Documentary (w skrócie ESoDoc) mają za cel zebrać w jednym miejscu reżyserów, producentów, przedstawicieli nowych mediów dziennikarzy, których interesują społeczne i polityczne problemy oraz tematyka praw człowieka, aby umożliwić im współpracę. Pomysłodawcy i organizatorzy warsztatów z działającej od 1988 roku we włoskim Bolzano szkoły dokumentu i nowych mediów ZeLIG podkreślają, że ESoDoc stoi na granicy między branżą audiowizualną a sektorem non-profit i że stawia sobie za zadanie znalezienie narzędzi pozwalających na współpracę tych dwu światów w zakresie produkcji filmów dokumentalnych.

Warsztaty składają się z trzech tygodniowych sesji stacjonarnych oraz sesji online odbywających się na przestrzeni pół roku. W czasie ich trwania uczestnicy mogą brać udział zarówno w wykładach prowadzonych przez profesjonalistów, jak i kursach doskonalących praktyczne umiejętności (od scenopisarstwa, przez techniki produkcji i dystrybucji z wykorzystaniem różnych mediów, po umiejętność zaprezentowania się na pitchingu). Podczas sesji uczestnicy rozwijają swoje projekty na spotkaniach indywidualnych i grupowych, a całość zwieńczona jest finałowym pitchingiem.

Celem ESoDoc jest przygotowanie twórców na wyzwania zmieniającego się rynku audiowizualnego, dotarcie i zaangażowanie odbiorców filmów dokumentalnych poprzez różne platformy medialne, a także zmaksymalizować zasięgu i wpływu projektów.

Aplikować na warsztaty można do 8 lutego 2019 roku. W tym celu należy wypełnić formularz aplikacyjny, a także przesłać CV, list motywacyjny, dokumentację swojej dotychczasowej twórczości oraz opis projektu (możliwe jest także zgłoszenie bez projektu). Koszt udziału w ESoDoc 2019, obejmujący szkolenie, zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników to 1500 euro.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej.