ZGOŚ SIĘ NA ASTRA FILM DOC TANK

Astra Film Festival zaprasza twórców filmowych do zgłaszania swoich projektów dokumentalnych NA ASTRA FILM DOC TANK. Wydarzenie odbędzie się w dniach 21-25 października 2024 roku w rumuńskiej Sybinie. Zgłoszenia przyjmowane będą tylko do 15 lipca.

ASTRA FILM DOC TANK to pięciodniowy program szkoleniowy, który odbywa się podczas Astra Film Festival i obejmuje warsztaty przygotowawcze z mentorem, publiczną prezentację (pitching) oraz indywidualne spotkania z międzynarodowymi profesjonalistami dla 8 projektów dokumentalnych będących w fazie rozwoju lub produkcji. Oficjalnym językiem programu jest angielski.

ASTRA FILM DOC TANK jest  skoncentrowany na wspieraniu projektów dokumentalnych pochodzących z: Albanii, Bośnii i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estoniu, Węgier, Łotwy, Litwy, Kosowa, Czarnogóry, Macedonii Północnej, Polski, Rumunii, Mołdawii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy.

ASTRA FILM DOC TANK jest przeznaczony dla zespołów reżyser-producent, którzy chcą zwiększyć międzynarodową widoczność swoich projektów, rozszerzyć swoją sieć zawodową, odkryć nowe możliwości koprodukcji lub zabezpieczyć finansowanie swoich projektów. Reżyserzy z projektem, którzy jeszcze nie mają przydzielonego producenta i poszukują takiego, również mogą się zgłaszać. Projekty mogą być na dowolnym etapie rozwoju lub produkcji, nie powinny być ukończone i powinny potrzebować wsparcia w jakimkolwiek obszarze produkcji.

Zgłoszenia tylko do 15 lipca.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.