WEŹ UDZIAŁ W PITCHINGU CHINA STORIES NA GZDOC

GZDOC przy współpracy z Krakowską Fundacją Filmową ogłasza nabór projektów na pitching China Stories, który odbędzie się podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmu Dokumentalnego GZDOC w Guangzhou w Chinach. Swoje zgłoszenia można przesyłać do 20-ego września.

Pitching China Stories jest głównym wydarzeniem marketu DokuMart GZDOC, który w ciągu dekady stał się jednym z najważniejszych wydarzeń branżowych dla filmów dokumentalnych w Azji. Jego celem jest prezentowanie projektów przed potencjalnymi fundatorami i rozwinięcie międzynarodowej współpracy koprodukcyjnej.

Krakowska Fundacja Filmowa, która jest współorganizatorem wydarzenia "POLAND - COUNTRY OF HONOR" na tegorocznym festiwalu GZDOC,  w ramach projektu POLISH DOCS INTERCONTINENTAL, realizowanego przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ogłasza nabór na polskie projekty, które chcą zaprezentować się na pitchingu w Guangzhou.

Projekty powinny być tematycznie powiązane z Chinami bądź być nastawione na znalezienie chińskiego producenta.

Projekty przyjmowane są w trzech kategoriach:

„China Stories” TV Series – skierowana do projektów seriali dokumentalnych, które będą się składać z co najmniej dwóch epizodów o długości od 26 do 52 minut

New Media Special – przeznaczona dla projektów, dystrybuowanych przy pomocy nowych mediów

Documentary Films Special - kategoria dla pełnometrażowych dokumentów o międzynarodowym potencjale. Planowane produkcje nie mogą być krótsze niż 70 minut

W każdej z tych kategorii do pitchingu zostanie zakwalifikowanych 10 projektów.

Zgłaszane projekty mogą być na dowolnym etapie developmentu, ale nie mogą to być skończone produkcje. Celem zgłoszenia projektu musi być chęć pozyskania środków na produkcję, znalezienie koproducenta, dystrybutora czy przedsprzedaż filmu.

Swoje projekty należy przesyłać do 20-ego września przez formularz online dostępny tutaj.

Informacja o zakwalifikowanych projektach pojawi się 20-ego października, a w dniach 1-15 listopada projekty zostaną zaprezentowane przed chińskimi kupującymi. Sam pitching odbędzie się w dniach od 11 do 14 grudnia 2017 roku w czasie trwania festiwalu.

Udział polskich producentów i filmowców dokumentalnych w picthingu i spotkaniach koprodukcjnych to tylko część programu "Poland - Country of Honor". Podczas festiwalu GZDOC odbędą się także pokazy polskich filmów dokumentalnych. Zaprezentowane zostaną najnowsze produkcje oraz retrospektywa  tworczości Marcela Łozińskiego.