ZGŁOŚ PROJEKT NA FEST PITCHING FORUM

Fest Pitching Forum to towarzysząca portugalskiemu festiwalowi FEST sesja pitchingowa. Na zgłoszenia projektów organizatorzy czekają do 1 kwietnia.

Sesja pitchingowa FEST Pitching Forum odbędzie się w dniach 22-23 czerwca w portugalskim Espinho. Uczestnicy pitchingu będą mieli okazję zaprezentować swoje projekty grupie wiodących producentów i przedstawicieli instytucji finansujących powstawanie filmów. Najlepsze projekty pitchingu otrzymają nagrody m.in. 3-miesięczne doradztwo mentora i opieka nad projektem, warsztaty z oferty FEST Film Lab czy bon na usługi postprodukcyjne.

Do udziału w FEST Pitching Forum wybranych zostanie 28 projektów. Reprezentanci każdego z nich będą mieli 5 minut na prezentacje projektu. Po każdej prezentacji odbędzie się 10-minutowa dyskusja z ekspertami, a po zakończeniu sesji każdy z uczestników może liczyć na indywidualne spotkanie w celu omówienia projektu. W ramach forum odbędą się trzy sesje pitchingowe: dla pełnometrażowych filmów fabularnych, krótkometrażowych fabuł oraz dokumentów (zarówno krótko- jak i pełnometrażowe).

Wszystkie zakwalifikowane projekty będą mogły wziąć też udział w trzydniowej sesji treningowej przygotowującej do pitchingu.

Opłata za zgłoszenie wynosi 60 euro, a dla osób biorących udział w FEST Training Ground – 25 euro. Nabór projektów potrwa do 1 kwietnia. Formularz zgłoszeniowy znaleźć można tutaj.