PODSUMOWANIE PITCHING FORUM NA FESTIWALU FILMOWYM NNW

Niedawno zakończonej, 10 edycji Festiwalu Filmowego NNW w Gdyni, towarzyszyło już po raz trzeci PITCHING FORUM, na którym zaprezentowane zostały wyselekcjonowane projekty filmów dokumentalnych o tematyce historycznej.

W tegorocznym forum wzięło udział 12 projektów, które tematykę historyczną potraktowały bardzo szeroko – od filmów dotyczących II RP, przez poruszające opowieści z II wojny światowej i okresu powojennego, po projekty zgłębiające historię sztuki („Sztuka ponad życiem” o malarce Zofii Stryjeńskiej) czy sportu („Kiedy umilknie wiatr” o oszczepniku Januszu Sidle).

Forum rozpoczęło się od 2-dniowych warsztatów, w czasie których uczestnicy, pod okiem doświadczonych twórców filmowych i ekspertów telewizyjnych, pracowali nad konstrukcją swoich projektów i przygotowywali je do prezentacji.

Zwieńczeniem Forum była sesja pitchingowa, podczas której uczestnicy zaprezentowali swoje projekty przed gronem redaktorów z Telewizji Polskiej (Biuro programowe TVP, Dział Kreacji i Rozwoju Form Dokumentalnych, TVP Historia) oraz przed przedstawicielami instytucji publicznych, które wspierają u nas produkcję dokumentów historycznych (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Narodowe Centrum Kultury, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych).

Obecni na sesji pitchingowej decydenci zgodnie podkreślali wyjątkowo wysoki i wyrównany poziom zaprezentowanych prac. W przypadku kilku najbardziej zaawansowanych projektów uznanie decydentów przełożyło się na konkretne deklaracje współpracy.

W tym roku po raz pierwszy przyznano nagrody finansowe PITCHING FORUM, przeznaczone na dalsze prace nad rozwojem nagrodzonych projektów.

Nagrodę specjalną PITCHING FORUM w wysokości 5.000 zł, ufundowaną przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, otrzymał projekt pt. "Na północ od Piekła" w reżyserii Macieja Janiszewskiego, produkcja - LIMVA Paweł Zawadzki.

Nagrodę dla najlepszego projektu PITCHING FORUM, ufundowaną przez Telewizję Polską, postanowiono podzielić pomiędzy dwa wyróżniające się projekty:

 - nagrodę w wysokości 5.000 zł otrzymał projektu filmu pt. "Żwirko i Wigura. 15 dni chwały" w reżyserii Piota Kloca, produkcja - PRINTOMATO Magda Piotrowska-Kloc,

- nagrodę w wysokości 10.000 zł otrzymał projekt dokumentu animowanego pt. "Powstaniec" w reżyserii Anny Piasek-Bosackiej, produkcja - Fundacja Sztuki i Edukacji Filmowej SZTUKA POZNANIA.

Warto zaznaczyć, że dwa nagrodzone projekty - „Żwirko i Wigura. 15 dni chwały” oraz „Powstaniec”, były wcześniej rozwijane podczas warsztatów scenariuszowych PITCHING FORUM w czerwcu br., które stanowiły pierwszy etap przygotowań do finałowej sesji pitchingowej.

ORGANIZATOR

Organizatorem PITCHING FORUM jest stowarzyszenie SCENA KULTURY, które prowadzi projekty z zakresu organizacji dużych wydarzeń kulturalnych i oświatowych. SCENA KULTURY jest głównym organizatorem Festiwalu Filmowego „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”. Projekt był współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.