WEŹ UDZIAŁ W ZAGREBDOX PRO

Jeszcze tydzień można zgłaszać projekty do udziału w programie szkoleniowym ZagrebDox Pro, obejmującym warsztaty, pitching i spotkania z decydentami z branży dokumentalnej. Zgłoszenia będą otwarte do 7 grudnia.

ZagrebDox Pro to trwający sześć dni program szkoleniowy towarzyszący chorwackiemu festiwalowi ZagrebDox. Jego najbliższa edycja dobędzie się od 25 lutego do 2 marca i obejmować będzie 3-dniowe warsztaty, pitching oraz dzień poświęcony indywidualnym spotkaniom z decydentami z branży dokumentalnej oraz doradcami z zakresu pisania scenariuszy. Do udziału w programie wybranych zostanie 12 projektów filmów dokumentalnych na różnych etapach rozwoju projektu bądź produkcji. Opiekunami warsztatów i jednocześnie moderatorami pitchingu będą Leena Pasanen i Stefano Tealdi.

W ZagrebDox Pro mogą uczestniczyć reżyserzy i producenci, a w uzasadnionych przypadkach może im towarzyszyć scenarzysta, operator bądź montażysta. Organizatorzy stawiają sobie za cel przekazanie uczestnikom warsztatów wiedzy i umiejętności, które pozwolą im na znalezienie międzynarodowych partnerów, którzy sfinansują powstawanie filmu. Pierwszeństwo w selekcji mają projekty, których tematyka dotyczy Albanii, Austrii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czarnogóry, Chorwacji, Kosowa, Macedonii, Rumunii, Słowenii, Serbii, Włoch i Węgier lub których producenci poszukują koproducenta z jednego z tych krajów.

Aby zgłosić projekt na ZagrebDox Pro, należy do 7 grudnia przesłać organizatorom wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z linkiem do filmu i załącznikami, czyli: fotosami z filmu, opis projektu zawierający streszczenie i charakterystykę bohaterów, podsumowanie budżetu i planu produkcji, biografię reżysera oraz referencje producenta. Wszystkie dokumenty muszą być w języku angielskim, a budżet filmu – w euro. Udział w ZagrebDox Pro jest bezpłatny. Dodatkowo uczestnicy warsztatów pochodzący spoza Chorwacji mogą się starać o stypendium na pokrycie kosztów podróży zakwaterowania. W ZagrebDox Pro można też wziąć udział bez projektu – w charakterze obserwatora.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie organizatora.