TRWAJĄ ZGŁOSZENIA NA MAIA WORKSHOPS

Maia Workshops to cykl trzech sesji warsztatów dla początkujących producentów, reżyserów i scenarzystów. Swoje zgłoszenia można przesyłać do 11 lutego.

Warsztaty Maia to program szkoleniowy dla zaczynających karierę europejskich producentów, a także innych osób zainteresowanych zdobyciem nowych oraz doskonaleniem dotychczasowych umiejętności z zakresu produkcji filmów. Podczas warsztatów nacisk położony jest na zdobywanie praktycznego doświadczenia na wszystkich etapach rozwoju projektu: od tworzenia scenariusza, przez produkcję, po dystrybucję filmów. W ramach szkolenia poruszana będzie zarówno problematyka klasycznej produkcji filmowej jak i produkcji projektów trans- i crossmedialnych.

Na program Maia Workshops składają się trzy niezależne, pięciodniowe sesje szkoleniowe:

1. Creative Aspects – 26-30 marca 2018, Litwa. Sesja poświęcona pracy nad rozwojem scenariusza.

2. Legal & Financial Issues – 18-22 czerwca 2018, Włochy. Sesja poświęcona finansowaniu i aspektom prawnym produkcji oraz planowaniu budżetu.

3. Marketing & Distribution – 24-28 września 2018, Europa, tbc. Sesja poświęcona dystrybucji i strategiom marketingowym dla gotowego filmu.

Każdą sesję tworzyć będą wykłady, studia przypadków, ćwiczenia, praca nad projektami uczestników i spotkania indywidualne z wykładowcami. Językiem warsztatów jest język angielski. W każdej z sesji może wziąć udział dwudziestu europejskich producentów.

Chętni mogą zgłosić się na jedną, dwie lub wszystkie sesje. We wszystkich sesjach mogą wziąć udział tylko osoby zgłaszające własny projekt na etapie developmentu; w pojedynczych warsztatach można brać udział z własnym projektem lub bez.

Koszt udziału w pojedynczej sesji to 1000 euro. Cena ta zawiera koszty warsztatów, zakwaterowania i wyżywienia. Chęć udziału we wszystkich sesjach należy zgłosić do 11 lutego poprzez formularz online.

Więcej informacji znaleźć można na stronie organizatora.